Přeskočit na obsah

Řídicí výbor Strategie OMO 2021-2027 schválil Programový rámec IROP

Řídicí výbor Strategie Ostravské metropolitní oblasti (OMO) 2021-2027 na svém zasedání 1. února 2023 schválil Programový rámec IROP, jehož součástí je i seznam 184 strategických projektů v celkem patnácti opatřeních.

Nyní je na řadě zastupitelstvo města Ostravy, kterému – coby Nositeli Strategie OMO – bude předložen Programový rámec IROP ke schválení na zasedání 22. února 2023.

Následně bude Programový rámec IROP předložen do výzvy MMR na předkládání strategií (programových rámců) ke schválení Řídicím orgánem IROP.

Řídicí výbor Strategie OMO (11. 8. 2022) a zastupitelstvo města Ostravy (14. 9. 2022) v roli Nositele Strategie OMO dosud schválily Programový rámec OP Doprava a OP Životní prostředí. Zatímco Programový rámec OP Doprava je předložen do výzvy MMR na předkládání strategií (programových rámců) ke schválení Řídicím orgánem OP Doprava, výzva (resp. modifikace výzvy) na předkládání strategií (programových rámců) OP Životní prostředí dosud nebyla vyhlášena.