Přeskočit na obsah

Řídicí výbor Strategie OMO 2021-2027 schválil Programový rámec OP JAK

Řídicí výbor Strategie Ostravské metropolitní oblasti (OMO) 2021-2027 na svém zasedání 23. března 2023 schválil Programový rámec OP JAK, v kterém je 6 projektů zaměřených na dlouhodobou mezisektorovou spolupráci.

Nyní je na řadě zastupitelstvo města Ostravy, kterému – coby Nositeli Strategie OMO – bude předložen Programový rámec OP JAK.

Následně bude Programový rámec OP JAK předložen do výzvy MMR na předkládání strategií (programových rámců) ke schválení Řídicím orgánem OP JAK.

Řídicí výbor Strategie OMO (11. 8. 2022) a zastupitelstvo města Ostravy (14. 9. 2022) v roli Nositele Strategie OMO dosud schválily Programový rámec OP Doprava a OP Životní prostředí. Programový rámec IROP byl řídicím výborem schválen 1.2.2023 a v zastupitelstvu města Ostravy byl schválen 22.2.2023. Zatímco Programový rámec OP Doprava je předložen do výzvy MMR na předkládání strategií (programových rámců) ke schválení Řídicím orgánem OP Doprava, výzva (resp. modifikace výzvy) na předkládání strategií (programových rámců) OP Životní prostředí dosud nebyla vyhlášena. Programový rámec IROP bude předložen ke kontrole řídicímu orgánu IROP v následujících dnech.