Přeskočit na obsah

Aktuality

Vyhlášena poslední výzva nositele na předkládání záměrů do Programového rámce IROP

Dne 16. 11. 2022 byla vyhlášena výzva č. 28 nositele Strategie Ostravské metropolitní oblasti k předkládání záměrů na strategické projekty. Výzva bude ukončena v pondělí 12. 12. 2022 v 12:00 h. Jedná se o opakovanou (druhou) výzvu na bezpečnost v dopravě (IROP SC 6.1). Podporovány jsou komunikace pro pěší v trase nebo křížení silnice s […]

Ukončené výzvy pro příjem záměrů

Dne 19.10. byl ukončen příjem záměrů do výzvy změřené na podporu cestovního ruchu – turistická informační centra. Předložené záměry nepřevýšily výši disponibilní alokace. Následně byl ukončen příjem do výzvy pro muzea, zájem ze strany předkladatelů byl velký a předkročil disponibilní výši alokace EU vyhlášené ve výzvě. Dne 10.11.2022 byl ukončen příjem záměrů do výzev Nositele […]

Změna výzvy č. 27 Zelená infrastruktura veřejných prostranství

Dne 25.10.2022 vyhlašujeme změnu výzvy – prodloužení termínu předložení záměrů do výzvy č. 27 Zelená infrastruktura veřejných prostranství do 10.11.2022 do 12:00 hod. Novou výzvu najdete zde

Změna výzvy č. 26 Zájmové a neformální vzdělávání II

Dne 25.10.2022 vyhlašujeme změnu výzvy – prodloužení termínu předložení záměrů do výzvy č. 26 Zájmové a neformální vzdělávání do 10.11.2022 do 12:00 hod. Novou výzvu najdete zde

Výzva k předkládání záměrů

V pátek 30. 9. 2022 Nositel Strategie Ostravské metropolitní oblasti vyhlásil výzvu na sběr záměrů pro aktivitu Zelená infrastruktura veřejných prostranství. Ukončení přijmu je plánováno na 31. 10. 2022 ve 12:00 hod. Pro ty z Vás, kteří se nemohli zúčastnit semináře jsme vyvěsili prezentaci, kterou najdete v sekci Dokumenty nebo v tomto odkazu