Přeskočit na obsah

Ukončené výzvy pro příjem záměrů

Dne 19.10. byl ukončen příjem záměrů do výzvy změřené na podporu cestovního ruchu – turistická informační centra. Předložené záměry nepřevýšily výši disponibilní alokace. Následně byl ukončen příjem do výzvy pro muzea, zájem ze strany předkladatelů byl velký a předkročil disponibilní výši alokace EU vyhlášené ve výzvě. Dne 10.11.2022 byl ukončen příjem záměrů do výzev Nositele č. 26 Zájmové a neformální vzdělávání II a č. 27 Zelená infrastruktura veřejných prostranství. Alokace výzvy pro zájmové vzdělávání byla naplněna, zájem ve výzvě pro veřejná prostranství byl vysoký a převýšil disponibilní částku alokace EU vyhlášenou ve výzvě.