Přeskočit na obsah

Vyhlášena poslední výzva nositele na předkládání záměrů do Programového rámce IROP

Dne 16. 11. 2022 byla vyhlášena výzva č. 28 nositele Strategie Ostravské metropolitní oblasti k předkládání záměrů na strategické projekty. Výzva bude ukončena v pondělí 12. 12. 2022 v 12:00 h. Jedná se o opakovanou (druhou) výzvu na bezpečnost v dopravě (IROP SC 6.1). Podporovány jsou komunikace pro pěší v trase nebo křížení silnice s vysokou intenzitou dopravy (minimálně 1000 vozidel/den) a/nebo stavební úpravy komunikací pro pěší a cyklisty a instalace prvků zklidňující dopravu v nehodových lokalitách. Bližší informace o výzvě na https://itiostravsko.cz/iti-2021/vyzvy-nositele-iti/.