Přeskočit na obsah

Aktuality

Termíny Řídicího výboru Strategie

Pro předkladatelé záměrů, kteří plánují předložení žádosti do ISKP do konce srpna 2023 přinášíme plánovaná data jednání ŘV. 29.5.2023 (příjem pro tento termín uzavřen) 22.6.2023 19.7.2023 23.8.2023 K plánování a komunikaci s manažerem Strategie využijte a vyplňte dotazník – https://forms.gle/1FVjpvj8g5aarG7o7. Po vyplnění dotazníku budete kontaktováni.

Řídicí výbor Strategie OMO 2021-2027 schválil Programový rámec OP JAK

Řídicí výbor Strategie Ostravské metropolitní oblasti (OMO) 2021-2027 na svém zasedání 23. března 2023 schválil Programový rámec OP JAK, v kterém je 6 projektů zaměřených na dlouhodobou mezisektorovou spolupráci. Nyní je na řadě zastupitelstvo města Ostravy, kterému – coby Nositeli Strategie OMO – bude předložen Programový rámec OP JAK. Následně bude Programový rámec OP JAK […]

Vydávání Vyjádření ŘV SOMO – dotazník

Pro strategické projekty obsažené v programových rámcích Integrované územní strategie Ostravské metropolitní oblasti, které jsou nebo budou připravené pro podání žádosti do ISKP21+ vyplňte krátký dotazník. Odkaz pro vyplnění: https://forms.gle/1FVjpvj8g5aarG7o7

Nositel Strategie Ostravské MO schválil Programový rámec IROP

Zastupitelstvo města Ostravy coby Nositele Strategie Ostravské metropolitní oblasti (OMO) 2021-2027 na svém zasedání 23. února 2023 schválil Programový rámec IROP, jehož součástí je i seznam 184 strategických projektů v celkem patnácti opatřeních. Nyní je dokument neformálně konzultován s řídicím orgánem a následně bude formálně předložen do výzvy MMR na předkládání strategií (programových rámců) a […]

Řídicí výbor Strategie OMO 2021-2027 schválil Programový rámec IROP

Řídicí výbor Strategie Ostravské metropolitní oblasti (OMO) 2021-2027 na svém zasedání 1. února 2023 schválil Programový rámec IROP, jehož součástí je i seznam 184 strategických projektů v celkem patnácti opatřeních. Nyní je na řadě zastupitelstvo města Ostravy, kterému – coby Nositeli Strategie OMO – bude předložen Programový rámec IROP ke schválení na zasedání 22. února […]