Přeskočit na obsah

Aktuality

Opava otevřela nový parkovací dům

Dnes 6. 6. 2022 Statutární město Opava otevřelo, blízko nádraží Opava-východ, nově realizovaný parkovací dům, který byl z části financován z ITI. Pro podrobnější informace se můžete podívat na webové stránky https://www.opava-city.cz/cz/nabidka-temat/media/tiskove-zpravy/opava-otevrela-novy-parkovaci-dum.html.

Řídicí výbor ITI projednal a schválil návrh Strategie

Ve středu 1. 6. 2022 se sešli členové Řídicího výboru ITI a pozvaní hosté, kteří se seznámili s návrhem Integrované územní strategie Ostravské metropolitní oblasti. Proběhla podnětná diskuze a na konci jednání byla Strategie schválena.

Pracovní skupiny RSK/ITI projednaly návrh Strategie

Naše pracovní skupiny Vzdělanější a zaměstnanější region, Propojenější a chytřejší region, Atraktivnější a kulturnější region, Podnikavější a inovativnější region, Zdravější a soudržnější region a Čistější a zelenější region projednaly a doporučily ke schválení Integrovanou územní strategii ostravské metropolitní oblasti pro programové období 2021-2027.

Podpora vzdělávání v ostravské metropolitní oblasti

Alokace určená pro oblast vzdělávání (základní školy, střední a vyšší odborné školy, zájmové vzdělávání) 838 mil. Kč byla na počátku letošního roku rozebrána a aktuálně všechny předložené žádosti se konečně dostaly do fáze realizace. Celkem ITI podpořila 167 projektů, z toho 131 projektů v celkové výši podpory EU 624 mil. Kč je finančně ukončeno.

Integrovaná územní strategie ostravské metropolitní oblasti 2021-2027 jde do finále

Práce na Integrované územní strategii ostravské metropolitní oblasti pro období 2021-2027 vrcholí. V nejbližších dnech bude koncepční část projednána na poradních skupinách ITI a RSK a následně dne 20. května 2022 bude předložena ke schválení Řídicímu výboru ITI ostravské metropolitní oblasti. Završí se tak jedna etapa příprav naší metropolitní oblasti na nové programové období 2021-2027. […]