Přeskočit na obsah

První strategické projekty jsou v červnu 2023 vyzývány k aktualizaci svých záměrů

Od začátku června 2023 jsou žadatelé nejvíce připravených strategických projektů emailem vyzýváni ze strany týmu manažera ITI k aktualizaci svých záměrů na strategické projekty. Na nejbližším zasedání Řídicího výboru pak získají Vyjádření o souladu s integrovanou strategií, kterou použijí jako přílohu žádosti o podporu ve výzvách ŘO na strategické (integrované) projekty.

Na základě úspěšného neoficiálního konzultačního procesu manažer ITI vyzývá předkladatele strategických projektu k předložení aktualizovaného záměru pro získání Vyjádření ŘV. Součástí emailu s vyzváním je i formulář a pokyny k vyplnění a předložení záměru. Aktualizovaný záměr se vkládá do elektronického systému EvAgend. V textu vyzvání je také uvedeno datum, do kterého je nutné aktualizovaný záměr zfinalizovat (elektronickým podpisem), a tím i odeslat na vyhodnocení manažerem ITI a na schválení na příslušném zasedání Řídicího výboru Strategie Ostravské metropolitní oblasti. Nejbližší zasedání Řídicího výboru SOMO je plánováno na 29. 6. 2023.