Přeskočit na obsah

Schválen Programový rámec IROP Strategie Ostravské metropolitní oblasti 2021-2027

Řídicí orgán IROP schválil Programový rámec IROP Strategie Ostravské metropolitní oblasti 2021-2027, jehož součástí je i seznam vybraných 184 strategických projektů v celkem patnácti opatřeních s podporou z evropských fondů ve výši 4,28 mld. Kč.

Je tak naplněn další mezník pro realizaci nástroje ITI v Ostravské metropolitní oblasti v programovém období 2021-2027.

Programový rámec (PR) IROP pro Ostravskou metropolitní oblast zahrnuje 15 opatření – od budování zelených veřejných prostranství přes opatření v udržitelné dopravě (veřejná doprava, cyklostezky, bezpečnost chodců) až po projekty kulturního dědictví či modernizace mateřských škol nebo vybavení základních škol.
Programový rámec IROP je druhým schváleným programovým rámcem (prvním byl Programový rámec OP Doprava). Třetím v pořadí je PR OP Jan Amos Komenský, určený na mezisektorovou dlouhodobou spolupráci univerzit a firem, který je předložen k hodnocení na MŠMT.

Výzvy (resp. modifikace výzvy) na předkládání strategií (programových rámců) OP Životní prostředí a OP TAK (Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) nebyly dosud vyhlášeny.