Přeskočit na obsah

Posun – Termíny Řídicího výboru Strategie

Plánovaný termín ŘV Strategie 29.5.2023 pro vydávání vyjádření o souladu strategických projektů schválených do Programových rámců byl z organizačních důvodů přesunut na 29.6.2023. Na tomto jednání budou projednávány všechny záměry, které byly plánovány k projednání na plánových jednáních 29.5. a 22.6.2023.