Přeskočit na obsah

Schválen třetí Programový rámec Strategie Ostravské metropolitní oblasti – OP JAK

Řídicí orgán OP Jan Amose Komenský schválil Programový rámec OP JAK Strategie Ostravské metropolitní oblasti 2021-2027. Po programovém rámci OPD a IROP jde o schválení třetího z pěti programových rámců, které se v Ostravské metropolitní oblasti připravují.

Zelenou tak dostala příprava sedmi projektů dlouhodobé mezisektorové spolupráce univerzit a firem v objemu 640 mil. Kč v oblasti nové energetiky a souvisejících socioekonomických dopadů na Ostravskou metropolitní oblast.

Výzvy (resp. modifikace výzvy) na předkládání zbylých programových rámců – tj. OP Životní prostředí a OP TAK (Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) – nebyly dosud vyhlášeny.