Přeskočit na obsah

Schválena koncepční část Strategie Ostravské metropolitní oblasti 2021-27

Dne 9. prosince 2022 byla schválena koncepční část Strategie Ostravské metropolitní oblasti na období 2021-2027. Završila se tak první část procesu přípravy Strategie, na které jsme pracovali v širokém partnerství aktérů z Ostravské metropolitní oblasti – všem partnerům patří poděkování za spolupráci při dosažení této důležité mety!

A co nás čeká v druhém poločase? Příprava a předkládání jednotlivých programových rámců za každý operační program. Programové rámce tvoří dohromady Akční plán strategie – druhou a neméně důležitou část Strategie Ostravské metropolitní oblasti. Proces výběru strategických projektů do programových rámců je již v plném běhu (všechny výzvy nositele jsou již ukončeny a probíhá hodnocení záměrů na strategické projekty). Oficiální schválení (první) koncepční části Strategie nám nyní umožňuje začít postupně předkládat programové rámce (se strategickými projekty) za jednotlivé operační programy ke schválení řídicím orgánům.