Přeskočit na obsah

Nositel Strategie Ostravské MO schválil Programový rámec IROP

Zastupitelstvo města Ostravy coby Nositele Strategie Ostravské metropolitní oblasti (OMO) 2021-2027 na svém zasedání 23. února 2023 schválil Programový rámec IROP, jehož součástí je i seznam 184 strategických projektů v celkem patnácti opatřeních.

Nyní je dokument neformálně konzultován s řídicím orgánem a následně bude formálně předložen do výzvy MMR na předkládání strategií (programových rámců) a schválen Řídicím orgánem IROP.

Řídicí výbor Strategie OMO (11. 8. 2022) a zastupitelstvo města Ostravy (14. 9. 2022) v roli Nositele Strategie OMO dosud schválily Programový rámec OP Doprava a OP Životní prostředí. Zatímco Programový rámec OP Doprava je předložen do výzvy MMR na předkládání strategií (programových rámců) ke schválení Řídicím orgánem OP Doprava, výzva (resp. modifikace výzvy) na předkládání strategií (programových rámců) OP Životní prostředí dosud nebyla vyhlášena.