Přeskočit na obsah

Na Ostravsku sázejí na metropolitní spolupráci

Od ledna 2024 se scházejí zástupci největších měst Ostravské metropolitní oblasti (Bohumín, Český Těšín, Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Krnov, Opava, Ostrava a Orlová), aby diskutovali otázky, která trápí jejich města nebo která by mohla mít do budoucna metropolitní charakter.

Nově ustavená Pracovní skupina pro metropolitní spolupráci projednala tři oblasti: projednala aktuální témata při realizaci nástroje ITI Ostravské metropolitní oblasti 2021-2027, inspirovala se příklady dobré praxe při aktualizaci ostravské městské strategie fajnOVA a vybrala do užšího kola dobré praktiky, kterými by se město Ostrava mělo zabývat v rámci probíhajícího mezinárodního projektu MECOG-CE (Posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě).

Příklady dobré praxe pocházejí z metropolitních oblastí střední Evropy, jako je Stuttgart, Varšava, Turín, Berlín nebo Katowická (hornoslezská) aglomerace a ilustrují, jak podpořit rozvoj území a posílit spolupráci a řízení v rámci střední Evropy.

Pracovní skupina vybrala (a Řídicí výbor Ostravské metropolitní oblasti potvrdil) následujících pět příkladů dobrých praktik:

◾ Food District

◾ Komunální sousedské fórum

◾ Prototypové akademie

◾ MetroLab

◾ River and Lake Contracts

Konsorcium partnerů projektu MECOG-CE bude vycházet z tohoto výběru pro ustavení tzv. studijních klastrů. V nich budou tyto dobré praktiky podrobně studovány, budou přizpůsobeny konkrétním potřebám Ostravské metropolitní oblasti a přispějí ke kvalitnímu a udržitelnému rozvoji území.