Přeskočit na obsah

Příprava výzvy nositele ITI na Obnovitelné zdroje energie II

Rádi bychom Vám avizovali, že ve vazbě na probíhající výzvu Operačního programu Životní prostředí – výzva č. 58 OPŽP – Obnovitelné zdroje energie pro veřejné budovy, připravujeme vyhlášení výzvy nositele ITI k předkládání záměrů na strategické projekty „Obnovitelné zdroje energie II“, a to za účelem doplnění stávajícího seznamu strategických projektů programového rámce OPŽP.

Omezení v rámci připravované výzvy nositele ITI s předpokládanou alokací 36,5 mil. Kč.:

  • Podpora bude zaměřena na hlavní aktivitu Instalace fotovoltaických elektráren.  Tato hlavní aktivita může být doplněna o aktivitu na „výměnu zdroje“.
  • Celkové způsobilé výdaje (CZV) v minimální výši 2 mil. Kč
  • Vysoká připravenost projektu k předložení žádosti o dotaci do OPŽP

Předkládané záměry na strategické projekty musí mít zpracovány tyto dokumenty (dle vzorů u 58. výzvy OPŽP):

  • Studie stavebně technologického řešení nebo projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení (v relevantních případech), případně dokumentace pro provádění stavby
  • Energetické posouzení pro projekty samostatné instalace FVE
  • Vyplněný výpočtový nástroj pro stanovení CZV a dotace – Kumulativní rozpočet a nástroj pro stanovení podpory SC 1.2

Vyhlášení výzvy k předkládání záměrů na strategické projekty předpokládáme 21.3.2024.

58. výzvu OPŽP včetně všech jejich příloh naleznete zde: https://opzp.cz/dotace/58-vyzva/

Pro konzultaci, v případě Vašeho zájmu o předložení záměru do připravované výzvy, doporučujeme kontaktovat: Šárka Pohlová, sarka.pohlova@ostrava.cz, T +420 599 443 178, M +420 727 952 695