Přeskočit na obsah

Prvních 58 strategických projektů obdrželo Vyjádření ŘV a mohou předložit žádosti o podporu

Řídicí výbor Strategie metropolitní oblasti na svém zasedání 29. června 2023 projednal 58 aktualizovaných projektových záměrů a vydal ke každému projektu „Vyjádření o souladu s integrovanou strategií“. Toto vyjádření je povinnou přílohou žádosti o podporu a má platnost tři měsíce. Do té doby musejí předkladatelé vložit své projekty do monitorovacího systému ISKP21+ a ucházet se o dotaci na své záměry.

Řídicí výbor vydal Vyjádření celkem 57 projektům k předložení do IROPu a 1 projektu do OP Doprava.