Přeskočit na obsah

Vyhlášeny dvě výzvy Nositele (ITI) Strategie Ostravské metropolitní oblasti 2021-27

16. října byly zveřejněny dvě výzvy nositele k předkládání záměrů do programových rámců Strategie Ostravské metropolitní oblasti.

Výzva č. 30 je zaměřena na pořízení bezemisních vozidel veřejné hromadné dopravy. Celkem 66,605 mil. Kč z ERDF jsou k dispozici po odstoupení jednoho projektu a snížení alokace u druhého projektu, které byly součástí již schváleného seznamu strategických projektů Programového rámce IROP. Nové záměry na strategické projekty je možné podávat do 16.11.2023.

Výzva č. 31 je zaměřena na Služby infrastruktury pro firmy. Projekty mají být zaměřeny na rozšíření prostor a modernizaci otevřené vědecké a inovační infrastruktury včetně pořízení nového vybavení nebo budování nové otevřené vědecké a inovační infrastruktury. Záměry na strategické projekty je možné podávat do 11.12.2023. Úspěšně vyhodnocené projekty se stanou součástí seznamu strategických projektů Programového rámce OP TAK.