Přeskočit na obsah

Práce

Trh práce v ostravské aglomeraci prošel v posledních desetiletích významnou změnou. I přes výrazné zlepšení je podíl nezaměstnaných obyvatel v regionu v porovnání s ostatními kraji ČR stále vysoký. Firmy postrádají vzdělané, jazykově vybavené a motivované pracovníky, zvláště v technických a přírodovědných oborech. Chceme, aby se ostravská aglomerace stala regionem se vzdělanými a kvalifikovanými zaměstnanci, kteří budou přínosem jak pro tradiční velké firmy, tak pro malé a střední podniky.


Jaké specifické cíle v této oblasti podporujeme?

Specifický cíl 1.1

Zvýšit uplatnitelnost obyvatel na trhu práce

(OP VVV, OP Z, OP PIK, IROP)

Specifický cíl 1.2

Zapojit znevýhodněné skupiny obyvatel na trh práce

(OP Z, IROP, OP VVV)

Specifický cíl 1.3

Zvýšit efektivitu řízení a vyhodnocování situace na trhu práce

(OP Z)

Chcete vědět víc o cílech strategie ITI? Stáhněte si strategii zde.