Přeskočit na obsah

Pracovní skupiny RSK/ITI projednaly návrh Strategie

Naše pracovní skupiny Vzdělanější a zaměstnanější region, Propojenější a chytřejší region, Atraktivnější a kulturnější region, Podnikavější a inovativnější region, Zdravější a soudržnější region a Čistější a zelenější region projednaly a doporučily ke schválení Integrovanou územní strategii ostravské metropolitní oblasti pro programové období 2021-2027.