Přeskočit na obsah

ITI – Modernizace učeben ZŠ Bohumínská

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005760
Statutární město Ostrava
4 486 700,42 Kč
2017-2018