Přeskočit na obsah

ITI – Modernizace učeben ZŠ Chrustova

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005762
Statutární město Ostrava
3 271 700,27 Kč
2017-2018