Přeskočit na obsah

Moderní škola II

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005548
Základní škola H.Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace
2 986 494 Kč
2016-2018