Přeskočit na obsah

Odborné učebny ZŠ Boženy Němcové

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010576
Statutární město Opava
23 742 356,21 Kč
2016-2020