Přeskočit na obsah

Učení prožitkem

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010869
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
2 999 324,2 Kč
2018-2020