Přeskočit na obsah

Prostředí

Jedním ze základních předpokladů k tomu, aby lidé v ostravské aglomeraci chtěli žít, pracovat a trávit svůj volný čas je kvalitní životní prostředí. Ačkoliv jsou na národní i místní úrovni realizována opatření s cílem eliminovat negativní dopad průmyslu v regionu, kvalita prostředí, zejména pak ovzduší, stále není dostatečná. Jedním z důsledků špatné kvality ovzduší je stěhování obyvatel do atraktivnějších částí regionu či jiných měst ČR. Tento negativní trend chceme změnit – například podporou investic do kvalitní dopravní infrastruktury, čistých technologií nebo modernizací průmyslových provozů.


Jaké specifické cíle v této oblasti podporujeme?

Specifický cíl 3.1

Podpořit rozvoj udržitelné mobility

(IROP, OP D)

Specifický cíl 3.2

Snížit znečištění ovzduší

(OP ŽP)

Specifický cíl 3.3

Zvýšit energetickou účinnost

(OP ŽP, IROP, OP PIK)

Specifický cíl 3.4

Zefektivnit nakládání s odpady

(OP ŽP)

Specifický cíl 3.5

Revitalizovat zeleň v sídlech

(OP ŽP)

Chcete vědět víc o cílech strategie ITI? Stáhněte si strategii zde.