Přeskočit na obsah

Řídicí výbor ITI projednal a schválil návrh Strategie

Ve středu 1. 6. 2022 se sešli členové Řídicího výboru ITI a pozvaní hosté, kteří se seznámili s návrhem Integrované územní strategie Ostravské metropolitní oblasti. Proběhla podnětná diskuze a na konci jednání byla Strategie schválena.