Přeskočit na obsah

SVČ Fokus v Novém Jičíně

Dalším projektem z mnoha, který se podařilo úspěšně zrealizovat a od září slouží dětem v Novém Jičíně a okolí, je nástavba Střediska volného času Fokus. Součástí projektu bylo i pořízení vybavení odbornými pomůckami nejen pro nástavbu, ale i další odborné učebny ve středisku.