Přeskočit na obsah

Vyhlášena výzva č. 20 ZS ITI na zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání III

Dne 20. října 2020 byla vyhlášena 20. výzva Zprostředkujícího subjektu ITI ostravské aglomerace (ZS ITI) k předkládání žádostí o podporu. Výzva je zaměřena na podporu zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání a je vyhlášena z alokace Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Jedná se o výzvu, která navazuje na 66. výzvu Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu a 44. výzvu Nositele ITI ostravské aglomerace. Jedná se o průběžnou výzvu.

Ve výzvě č. 20 s názvem „Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání III“ je k dispozici 80 000 000 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a příslušná alokace ze státního rozpočtu. Součástí je také Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI.

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 1. 2. 2021, ve 14:00 hod. a uzávěrka pro příjem žádostí o podporu je 15. 3. 2021, ve 14:00 hod.

Texty všech vyhlášených výzev najdete v záložce Aktuální výzvy Nositele ITI a Aktuální výzvy ZS ITI.