Přeskočit na obsah

Vyhlášena výzva č. 21 ZS ITI na střední a vyšší odborné školy III

Dne 20. října 2020 byla vyhlášena 21. výzva Zprostředkujícího subjektu ITI ostravské aglomerace (ZS ITI) k předkládání žádostí o podporu. Výzva je zaměřena na podporu středních a vyšších odborných škol a je vyhlášena z alokace Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Jedná se o výzvu, která navazuje na 66. výzvu Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu a 45. výzvu Nositele ITI ostravské aglomerace. Jedná se o průběžnou výzvu.

Ve výzvě č. 21 s názvem „Střední a vyšší odborné školy III“ je k dispozici 66 512 313,60 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a příslušná alokace ze státního rozpočtu. Součástí je také Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI.

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 15. 3. 2021, ve 14:00 hod. a uzávěrka pro příjem žádostí o podporu je 30. 4. 2021, ve 14:00 hod. Texty všech vyhlášených výzev najdete v záložce Aktuální výzvy Nositele ITI a Aktuální výzvy ZS ITI.