Přeskočit na obsah

Vyhlášena výzva č. 22 ZS ITI na sociální podnikání II

Dne 12. ledna 2021 byla vyhlášena 22. výzva Zprostředkujícího subjektu ITI ostravské aglomerace (ZS ITI) k předkládání žádostí o podporu. Výzva je zaměřena na podporu sociálního podnikání a je vyhlášena z alokace Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Jedná se o výzvu, která navazuje na 63. výzvu Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu a 46. výzvu Nositele ITI ostravské aglomerace. Jedná se o průběžnou výzvu.

Ve výzvě č. 22 s názvem „Sociální podnikání II“ je k dispozici 12 843 859,20 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a příslušná alokace ze státního rozpočtu. Součástí je také Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI.

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 15. 3. 2021, ve 14:00 hod. a uzávěrka pro příjem žádostí o podporu je 31. 12. 2021, ve 14:00 hod. Texty všech vyhlášených výzev najdete v záložce Aktuální výzvy Nositele ITI a Aktuální výzvy ZS ITI.