Přeskočit na obsah

Vyhlášena výzva č. 37 Nositele ITI – APLIKACE ve vazbě na projekty Dlouhodobé mezisektorové spolupráce

Dne 1. října 2019 byla vyhlášena výzva č. 37 Nositele ITI ostravské aglomerace k předkládání projektových záměrů. Zaměření výzvy je na APLIKACE ve vazbě na projekty Dlouhodobé mezisektorové spolupráce. Seznam projektů Dlouhodobé mezisektorové spolupráce je v příloze č. 1 Výzvy.

Výzva je vyhlášena v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) a je v ní k dispozici 106,8 mil. Kč (Evropský fond regionálního rozvoje).

Zahájení příjmu je 16. 10. 2019, uzávěrka pro příjem projektových záměrů je 26. 11. 2019.