Přeskočit na obsah

Vyhlášení výzvy na školicí střediska pro firmy a navýšení výzvy na silnice 2. a 3. třídy

Informujeme potenciální předkladatele projektových záměrů, že ke dni 26. 8. 2020 došlo k:

  • vyhlášení výzvy nositele ITI č. 43, určené na výstavbu, rekonstrukce a pořízení vybavení školicích center pro malé a střední podniky, ve výši 65 mil. Kč; datum ukončení příjmu projektových záměrů do poradní skupiny je 30. 9. 2020; získat lze 0,5-5 mil. Kč, výše spolufinancování je 50 %
  • navýšení výzvy nositele ITI č. 40 (a zároveň i výzvy ZS ITI č. 19), určené na modernizaci silnic 2. a 3. třídy, z 96,9 na 134,3 mil. Kč; projektové záměry je možné předkládat nejpozději do 17. 12. 2020 (průběžné datum pro předkládání projektových záměrů na nejbližší jednání poradní skupiny ITI je 17. 9. 2020)