Přeskočit na obsah

Výzva Nositele ITI č. 46 Sociální podnikání II – průběžné výsledky

Řídicí výbor ITI ostravské aglomerace na svém korespondenčním jednání, které se uskutečnila ve dnech 13. 7. – 20. 7. 2021 přijal usnesení o Souladu se Strategií ITI ostravské aglomerace pro 1 projektový záměr ve výši požadavku na podporu ERDF 553 350 Kč. Předkladatelé mají nyní 40 dnů od vydání Vyjádření ŘV ITI o souladu k předložení plné žádosti do systému ISKP14+.

Pro poslední termín 16. 9. 2021 pro předložení projektového záměru do výzvy Nositele ITI zůstává volná alokace 1 536 200 Kč ERDF, vice zde.