Přeskočit na obsah

Výzvy Nositele ITI

Jak jsme avizovali, v pondělí 13. 6. 2022 byly vyhlášeny výzvy na sběr strategických projektů do programových rámců IROP, OP D, OP JAK, OP ŽP. K podání záměrů do výzev využijte emailovou adresu: vyzvy.iti@ostrava.cz. Ke konzultaci Vašich záměrů můžete využít emailovou adresu: nositel.iti@ostrava.cz případně emailové adresy konkrétních realizátorů Strategie Ostravské metropolitní oblasti, vizte kontakty.