Přeskočit na obsah

Archiv Strategie ITI ostravské aglomerace

Strategie ITI ostravské aglomerace na období 2014-2020 – finální verze z října 2016 schválená řídicími orgány dotčených operačních programů dne 3. 11. 2016

Strategie ITI ostravské aglomerace na období 2014-2020  – po změně č. 1 – změna cílové hodnoty indikátoru 74801 Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu (vozidla) – ze 102 na 72

Strategie ITI ostravské aglomerace na období 2014-2020  – po změně č. 2

 • Přidání indikátoru 74501 Počet nových či zmodernizovaných zařízení obslužné a napájecí infrastruktury městské drážní dopravy, s cílovou hodnotou 8
 • Úprava indikátoru 74510 Počet cestujících MHD v elektrické trakci (mil. osob / rok): Výchozí hodnota: ze 7 300 000 mil. osob/rok na 56,7 mil. osob/rok; Cílová hodnota: z 8 760 000 mil. osob/rok na 57 mil. osob/rok
 • Úprava cílové hodnoty indikátoru 72401 Počet zařízení a služeb ITS: Původní hodnota: 80; Navržená hodnota: 13
 • Úprava data výchozí hodnoty indikátoru 76310 Podíl cyklistiky na přepravních výkonech: Původní hodnota: 2016; Navržená hodnota: 2011

Strategie ITI ostravské aglomerace na období 2014-2020  – po změně č. 3

 • Navýšení alokace v opatření 2.2.1 (IROP SC 3.1 Kulturní infrastruktura) ze 116,875 na 141,875 mil. Kč ERDF
 • Navýšení cílové hodnoty indikátoru 90501 Počet revitalizovaných památkových objektů z 1 na 3
 • Zvýšení cílové hodnoty indikátoru 91005 Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí z 500 na 6800 návštěv/rok

Strategie ITI ostravské aglomerace na období 2014-2020 – po změně č. 4

 • Úprava finančního plánu OP mezi lety
 • Technický přesun 4,7 mil. Kč (OPZ) z vlastních zdrojů financování do financování ze státního rozpočtu
 • Snížení celkové alokace v opatření 3.4.2 (OPŽP SC 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů) o 200 mil. Kč FS
 • Snížení alokace v opatření 3.1.2 (OPD SC 1.4 vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci a zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu) z 990 mil. Kč na 720 mil. Kč FS
 • Změna Statutu poradních skupin a Jednacího řádu poradních skupin

Strategie ITI ostravské aglomerace na období 2014-2020 – po změně č. 5

 • Úprava přílohy 1 Finanční plán a indikátory: úprava finančního plánu mezi lety (u SC IROP)

Strategie ITI ostravské aglomerace na období 2014-2020 – po změně č. 6

 • Úprava přílohy 1 Finanční plán a indikátory: úprava finančního plánu mezi lety (u SC IROP)