Přeskočit na obsah

Nezařazené

PS Zdravější a soudržnější region

PS 10. 5. 2020 – zápis PS 1. 8. 2022 – zápis

Ústřední integrované řešení REFRESH

Prezentace k připravovanému integrovanému řešení REFRESH

22. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Sociální podnikání II

Tato výzva navazuje na výzvu č. 46 na předkládání projektových záměrů a 63. výzvu Řídicího orgánu IROP 22. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Sociální podnikání II Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI

Archiv Strategie ITI ostravské aglomerace

Strategie ITI ostravské aglomerace na období 2014-2020 – finální verze z října 2016 schválená řídicími orgány dotčených operačních programů dne 3. 11. 2016 Strategie ITI ostravské aglomerace na období 2014-2020  – po změně č. 1 – změna cílové hodnoty indikátoru 74801 Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu (vozidla) – ze 102 na 72 Strategie ITI ostravské aglomerace na období 2014-2020  – po […]