Přeskočit na obsah

Monitorovací zpráva č. 5 o plnění integrované strategie ostravské aglomerace 2014-2020 za období 1. 7. – 31. 12. 2018

Shrnutí pro veřejnost

Cílem Strategie ITI ostravské aglomerace je změnit trend odcházení obyvatel z regionu prostřednictvím zvýšení zaměstnanosti a podnikavosti a za pomoci zlepšení kvality prostředí.

Strategie ITI ostravské aglomerace reaguje na identifikované problémy a potřeby a je koncipována na třech klíčových pilířích (PRÁCE, PODNIKÁNÍ, PROSTŘEDÍ) a dále rozpracována do cílů a opatření.

Na naplnění třinácti z 25 opatření Strategie ITI získala ostravská aglomerace na období 2017-2023 prostředky ze šesti operačních programů ve výši 6,28 mld. Kč (Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti).

Řídicí výbor ITI ve sledovaném  období 1. 7. – 31. 12. 2018 vydal k 95 projektovým záměrům ve výši 1183,6 mil. Kč (19 % alokace Strategie ITI) své kladné stanovisko (Vyjádření ŘV ITI o souladu projektového záměru se Strategií ITI ostravské aglomerace). Byly tak podpořeny projektové záměry na vybavení a rekonstrukci základních a středních škol a zařízení pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (např. domy dětí a mládeže), dále projektové záměry na modernizaci tramvajové a trolejbusové sítě, pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel veřejné hromadné dopravy (tramvaje, trolejbusy, autobusy), ale i záměry na zvýšení zaměstnatelnosti lidí s důrazem na dluhové poradenství. Rovněž byly podpořeny služby infrastruktury pro podporu podnikání a vybudování školicího střediska pro výrobní firmy malé a střední velikosti. Tyto projektové záměry nyní žadatelé o podporu rozpracují a předloží do jednotlivých operačních programů, kde jsou pro ně rezervovány příslušné prostředky ve speciálních výzvách pro integrované projekty ITI ostravské aglomerace.

V průběhu září až prosince 2018 byly vyhlášeny další 4 výzvy s alokací 415,6 mil. Kč (7 % alokace ITI): č. 29 na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů (IROP1.2), č. 30 na pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel příměstské autobusové dopravy (IROP 1.2), č. 31 na kulturní infrastrukturu (na seznamu národních kulturních památek) s vazbou na podporu podnikání a rozvoje měst (IROP 3.1) a dočerpávací výzvu č. 32 na zvýšení zaměstnanosti osob s důrazem na dluhové poradenství (OPZ 1.1.1).

Více na www.itiostravsko.cz.