Přeskočit na obsah

pololetní zprávy 14-20

Monitorovací zpráva č. 1 o plnění integrované strategie ostravské aglomerace 2014-2020 za období 4. 11. – 31. 12. 2016

Shrnutí pro veřejnost Dne 3. 11. 2016 se Strategie ITI dostala do stavu „Žádost o realizaci Integrované strategiesplnila podmínky věcného hodnocení“, což prakticky znamená schválení Strategie ITI ze strany MMR i všech zapojených řídicích orgánů operačních programů. Všechny ŘO zaslaly Akceptační dopisy, takže Nositeli ITI byly potvrzeny finanční alokaceoperačních programů i výše indikátorů, obsažené ve […]

Monitorovací zpráva č. 2 o plnění integrované strategie ostravské aglomerace 2014-2020 za období 1. 1. – 30. 6. 2017

Shrnutí pro veřejnost Cílem Strategie ITI ostravské aglomerace je změnit trend odcházení obyvatel z regionu prostřednictvím zvýšení zaměstnanosti a podnikavosti a za pomoci zlepšení kvality prostředí. Strategie ITI ostravské aglomerace reaguje na identifikované problémy a potřeby a je koncipována na třech klíčových pilířích (PRÁCE, PODNIKÁNÍ, PROSTŘEDÍ) a dále rozpracována do cílů a opatření. Na naplnění […]

Monitorovací zpráva č. 3 o plnění integrované strategie ostravské aglomerace 2014-2020 za období 1. 7. – 31. 12. 2017

Shrnutí pro veřejnost Cílem Strategie ITI ostravské aglomerace je změnit trend odcházení obyvatel z regionu prostřednictvím zvýšení zaměstnanosti a podnikavosti a za pomoci zlepšení kvality prostředí. Strategie ITI ostravské aglomerace reaguje na identifikované problémy a potřeby a je koncipována na třech klíčových pilířích (PRÁCE, PODNIKÁNÍ, PROSTŘEDÍ) a dále rozpracována do cílů a opatření. Na naplnění třinácti […]

Monitorovací zpráva č. 4 o plnění integrované strategie ostravské aglomerace 2014-2020 za období 1. 1. – 30. 6. 2018

Shrnutí pro veřejnost Cílem Strategie ITI ostravské aglomerace je změnit trend odcházení obyvatel z regionu prostřednictvím zvýšení zaměstnanosti a podnikavosti a za pomoci zlepšení kvality prostředí. Strategie ITI ostravské aglomerace reaguje na identifikované problémy a potřeby a je koncipována na třech klíčových pilířích (PRÁCE, PODNIKÁNÍ, PROSTŘEDÍ) a dále rozpracována do cílů a opatření. Na naplnění třinácti […]

Monitorovací zpráva č. 5 o plnění integrované strategie ostravské aglomerace 2014-2020 za období 1. 7. – 31. 12. 2018

Shrnutí pro veřejnost Cílem Strategie ITI ostravské aglomerace je změnit trend odcházení obyvatel z regionu prostřednictvím zvýšení zaměstnanosti a podnikavosti a za pomoci zlepšení kvality prostředí. Strategie ITI ostravské aglomerace reaguje na identifikované problémy a potřeby a je koncipována na třech klíčových pilířích (PRÁCE, PODNIKÁNÍ, PROSTŘEDÍ) a dále rozpracována do cílů a opatření. Na naplnění třinácti […]