Přeskočit na obsah

Úvod

Nositel ITI Ostravské metropolitní oblasti připravuje – ve spolupráci s významnými stakeholdery v území – Integrovanou územní strategii Ostravské metropolitní oblasti na období 2021-2027 (Strategie Ostravské metropolitní oblasti 2021-2027).

Strategie Ostravské metropolitní oblasti 2021-2027 má dvě části:

Nově vymezené území ITI Ostravské metropolitní oblasti pro období 2021-2027 zahrnuje 172 obcí a 982 tis. obyvatel.

Socioekonomická analýza Ostravské metropolitní oblasti byla aktualizována v říjnu 2021 a byla podkladem pro koncepční část Strategie Ostravské metropolitní oblasti 2021+.

Další informace o přípravě Strategie ITI Ostravsko 2021+ Vám poskytne tým Nositele ITI Ostrava.