Přeskočit na obsah

Úvod

Nositel ITI ostravské metropolitní oblasti připravuje – ve spolupráci s významnými stakeholdery v území – Integrovanou územní strategii ostravské metropolitní oblasti na období 2021-2027 (Strategie ITI Ostravsko 2021+).

Strategie ITI Ostravsko 2021+ má dvě části:

Nové vymezení území ITI ostravské metropolitní oblasti pro období 2021-2027 zahrnuje 172 obcí a 982 tis. obyvatel.

Socioekonomická analýza ostravské metropolitní oblasti byla aktualizována v říjnu 2021 a bude přílohou Strategie ITI Ostravsko 2021+.

Další informace o přípravě Strategie ITI Ostravsko 2021+ Vám poskytne tým nositele ITI Ostrava.