Přeskočit na obsah

Uzavřené výzvy Nositele (ITI) Strategie OMO 2021-2027

Výzvy Nositele, vyhlášené dne 11. 7. 2022 do 26. 7. 2022:

Výzva č. 23 Služby infrastruktury

Výzvy Nositele, vyhlášené dne 13. 6. 2022 do 7. 7. 2022:

Výzva č. 1 Mateřské školy

Výzva č. 2 Základní školy

Výzva č. 3 Zájmové a neformální vzdělávání

Výzva č. 4 Infrastruktura sociálních služeb

Výzva č. 5 Památky

Výzva č. 6 Knihovny

Výzva č. 7 Muzea

Výzva č. 8 Infrastruktura cestovního ruchu

Výzva č. 9 Městská kolejová vozidla

Výzva č. 10 Bezemisní vozidla VHD

Výzva č. 11 Cyklostezky

Výzva č. 12 Plnicí a dobíjecí stanice VHD

Výzva č. 13 Telematika VHD

Výzva č. 14 Terminály

Výzva č. 15 Bezpečnost na komunikacích

Výzva č. 16 Energetické úspory veřejných budov

Výzva č. 17 Obnovitelné zdroje energie

Výzva č. 18 Adaptace na změnu klimatu

Výzva č. 19 Oběhové hospodářství

Výzva č. 20 Tramvajové a trolejbusové tratě

Výzva č. 21 Telematika na městské silniční síti

Výzva č. 22 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce