Přeskočit na obsah

Výzva ZS ITI

24. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Kulturní infrastruktura II

Tato výzva navazuje na výzvu č. 48 na předkládání projektových záměrů a 48. výzvu Řídicího orgánu IROP 24. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Kulturní infrastruktura II Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI Archiv výzvy

21. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Střední a vyšší odborné školy III

Tato výzva navazuje na výzvu č. 45 na předkládání projektových záměrů a 66. výzvu Řídicího orgánu IROP 21. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Střední a vyšší odborné školy III Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI Archiv výzvy Archiv […]

20. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání III

Tato výzva navazuje na výzvu č. 44 na předkládání projektových záměrů a 66. výzvu Řídicího orgánu IROP 20. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání III Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI

19. výzva – pro zveřejnění změny 26.8.2020

Tato výzva navazuje na 40. výzvu Nositele ITI k předkládání projektových záměrů a 42. výzvu Řídicího orgánu IROP. 19. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – V. Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem […]

19. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – V

Tato výzva navazuje na 40. výzvu Nositele ITI k předkládání projektových záměrů a 42. výzvu Řídicího orgánu IROP. 19. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – V Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem […]