Přeskočit na obsah

Výzva ZS ITI

7. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Výstavba a modernizace přestupních terminálů

Tato výzva navazuje na výzvu č. 16 Nositele ITI k předkládání projektových záměrů a na 50. výzvu Řídicího orgánu IROP. 7. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Výstavba a modernizace přestupních terminálů Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI

6. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy

Tato výzva navazuje na výzvu č. 3 Nositele ITI k předkládání projektových záměrů a na 42. výzvu Řídicího orgánu IROP. 6. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI

5. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Sociální podnikání

Tato výzva navazuje na výzvu č. 8 Nositele ITI k předkládání projektových záměrů a na 63. výzvu Řídicího orgánu IROP. 5. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Sociální podnikání Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI Archiv výzvy

4. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Střední a vyšší odborné školy

Tato výzva navazuje na výzvu č. 7 Nositele ITI k předkládání projektových záměrů a na 66. výzvu Řídicího orgánu IROP. 4. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Střední a vyšší odborné školy Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI

3. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Základní školy

Tato výzva navazuje na výzvu č. 6 Nositele ITI k předkládání projektových záměrů a na 66. výzvu Řídicího orgánu IROP Nejčastěji kladené otázky k hodnocení žádostí o podporu v rámci 3. výzvy ZS ITI