Přeskočit na obsah

Výzva ZS ITI

16. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Kulturní infrastruktura

Tato výzva navazuje na výzvu č. 31 Nositele ITI k předkládání projektových záměrů a na 48. výzvu Řídicího orgánu IROP. 16. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Kulturní infrastruktura Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI

15. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Nízkoemisní a bezemisní vozidla – příměstská autobusová doprava

Tato výzva navazuje na výzvu č. 30 Nositele ITI k předkládání projektových záměrů a na 50. výzvu Řídicího orgánu IROP. 15. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Nízkoemisní a bezemisní vozidla – příměstská autobusová doprava Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI Archiv […]

13. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Nízkoemisní a bezemisní vozidla – veřejná hromadná autobusová doprava

Tato výzva navazuje na výzvu č. 27 Nositele ITI k předkládání projektových záměrů a na 50. výzvu Řídicího orgánu IROP. 13. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Nízkoemisní a bezemisní vozidla – veřejná hromadná autobusová doprava Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI […]

14. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Výstavba a modernizace přestupních terminálů II

Tato výzva navazuje na výzvu č. 29 Nositele ITI k předkládání projektových záměrů a na 50. výzvu Řídicího orgánu IROP. 14. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Výstavba a modernizace přestupních terminálů II Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI Archiv výzvy

12. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Nízkoemisní a bezemisní vozidla – drážní vozidla pro MHD

Tato výzva navazuje na výzvu č. 26 Nositele ITI k předkládání projektových záměrů a na 50. výzvu Řídicího orgánu IROP. 12. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Nízkoemisní a bezemisní vozidla – drážní vozidla pro MHD Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI