Přeskočit na obsah

Výzva ZS ITI

3. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Základní školy

Tato výzva navazuje na výzvu č. 6 Nositele ITI k předkládání projektových záměrů a na 66. výzvu Řídicího orgánu IROP. 3. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Základní školy Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI Archiv výzvy

11. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Střední a vyšší odborné školy II

Tato výzva navazuje na výzvu č. 25 Nositele ITI k předkládání projektových záměrů a na 66. výzvu Řídicího orgánu IROP. 11. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Střední a vyšší odborné školy II Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI

10. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Základní školy II

Tato výzva navazuje na výzvu č. 24 Nositele ITI k předkládání projektových záměrů a na 66. výzvu Řídicího orgánu IROP. 10. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Základní školy II Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI

9. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Tato výzva navazuje na výzvu č. 22 Nositele ITI k předkládání projektových záměrů a na 66. výzvu Řídicího orgánu IROP. 9. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI Archiv výzvy

8. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – III

Tato výzva navazuje na výzvu č. 19 Nositele ITI k předkládání projektových záměrů a na 42. výzvu Řídicího orgánu IROP. 8. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – III Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI