Přeskočit na obsah

Výzva ZS ITI

2. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Nízkoemisní a bezemisní vozdila – Městská hromadná doprava

Tato výzva navazuje na výzvu č. 5 Nositele ITI k předkládání projektových záměrů a na 50. výzvu Řídicího orgánu IROP. 2. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Nízkoemisní a bezemisní vozidla – Městská hromadná doprava Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI Archiv výzvy […]

1. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy

Tato výzva navazuje na výzvu č. 3 Nositele ITI k předkládání projektových záměrů a na 42. výzvu Řídicího orgánu IROP. 1. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI Archiv výzvy

18. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – IV

Tato výzva navazuje na výzvu č. 36 Nositele ITI k předkládání projektových záměrů a na 42. výzvu Řídicího orgánu IROP 18. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – IV Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI

17. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání II

Tato výzva navazuje na výzvu č. 35 Nositele ITI k předkládání projektových záměrů a na 66. výzvu Řídicího orgánu IROP. 17. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání II Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI