Přeskočit na obsah

Uzavřené výzvy Nositele (ITI) Strategie OMO 2021-2027

Formulář k vyplnění pro výzvu č. 32 Obnovitelné zdroje energie II

Výzva nositele č. 32 Obnovitelné zdroje energie II – 21. 3. 2024 -18. 4. 2024, 12:00 h

Příloha č. 1 Kumulativní rozpočet a nástroj pro stanovení podpory Pozn. odkaz na stažení výpočtového nástroje z webových stránek 58. výzvy OPŽP

Příloha č. 2 Text výzvy OPŽP č. 58 Obnovitelné zdroje energie pro veřejné budovy

Příloha č. 3 Doporučení pro stanovení typu veřejné podpory u specifického cíle 1.2

Příloha č. 4 Obsahová nápověda k vyplnění formuláře záměru

Formulář záměru na strategický projekt k vyplnění – pro výzvy č. 30 a 31

Výzva č. 31 Služby infrastruktury III – 16. 10. 2023 – 11. 12. 2023, 12:00 h

Výzva č. 30 Bezemisní vozidla VHD II – 16. 10. 2023 – 16. 11. 2023, 12:00 h

Formulář záměru na strategický projekt k vyplnění – pro výzvu č. 29 Služby infrastruktury

Výzva č. 29 Služby infrastruktury II – 28. 8. 2023 – 27. 9. 2023, 12:00 h

Výzvy Nositele, vyhlášené 16. 11. 2022 do 12. 12. 2022:

Formulář záměru na strategický projekt k vyplnění – pro výzvu č. 28

Výzva č. 28 Bezpečnost na komunikacích II – 16. 11. 2022 – 12. 12. 2022, 12:00 h

Výzvy Nositele, vyhlášené 30. 9. 2022 do 10. 11. 2022:

Výzva č. 27 Formulář záměru na strategický projekt k vyplnění

Změna výzvy č. 27 Zelená infrastruktura veřejných prostranství

Výzva č. 27 Zelená infrastruktura veřejných prostranství

Výzvy Nositele, vyhlášené 19. 9. 2022 do 10. 11. 2022:

Změna výzvy č. 26 Zájmové a neformální vzdělávání II

Výzva č. 26 Zájmové a neformální vzdělávání II

Výzvy Nositele, vyhlášené 19. 9. 2022 do 27. 10. 2022:

Výzva č. 25 Muzea II

Výzvy Nositele, vyhlášené 19. 9. 2022 do 19. 10. 2022:

Formulář záměru na strategický projekt k vyplnění – pro výzvy Nositele 24., 25. a 26.

Výzva č. 24 Infrastruktura cestovního ruchu II

Výzvy Nositele, vyhlášené dne 11. 7. 2022 do 26. 7. 2022:

Výzva č. 23 Služby infrastruktury

Výzvy Nositele, vyhlášené dne 13. 6. 2022 do 7. 7. 2022:

Výzva č. 1 Mateřské školy

Výzva č. 2 Základní školy

Výzva č. 3 Zájmové a neformální vzdělávání

Výzva č. 4 Infrastruktura sociálních služeb

Výzva č. 5 Památky

Výzva č. 6 Knihovny

Výzva č. 7 Muzea

Výzva č. 8 Infrastruktura cestovního ruchu

Výzva č. 9 Městská kolejová vozidla

Výzva č. 10 Bezemisní vozidla VHD

Výzva č. 11 Cyklostezky

Výzva č. 12 Plnicí a dobíjecí stanice VHD

Výzva č. 13 Telematika VHD

Výzva č. 14 Terminály

Výzva č. 15 Bezpečnost na komunikacích

Výzva č. 16 Energetické úspory veřejných budov

Výzva č. 17 Obnovitelné zdroje energie

Výzva č. 18 Adaptace na změnu klimatu

Výzva č. 19 Oběhové hospodářství

Výzva č. 20 Tramvajové a trolejbusové tratě

Výzva č. 21 Telematika na městské silniční síti

Výzva č. 22 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce